Društvo ljubiteljev domače žganjekuhe
Ulica Milana Klemenčiča 2
5270 AJDOVŠČINA
SLOVENIA
T: +386 31 398 492
M: info@zganjekuha.si

UPRAVNI ODBOR:
Klemen BIZJAK, predsednik

Cvetko DOLENC, tajnik
Žan KONČAR , blagajnik
Luka DROFENIK, član upravnega odbora
Vito PODGORŠEK, član upravnega odbora


NADZORNI SVET:
Nina TOJNKO , predsednik nadzornega sveta
Jernej HORVAT, član nadzornega sveta
Dragan SPASOJEVIĆ, član nadzornega sveta


kontakt in naslov: